Pursuing architectural excellence

nl

1/1

Van moderne woningbouw tot publieke bouwprojecten

Full-service architectenbureau in Gent & Ronse

Architecten Demeestere + Garmyn & Partners is een dynamisch, multidisciplinair advies- en ontwerpbureau met kantoren in Gent en Ronse. Ons gedreven team biedt private of publieke opdrachtgevers een volledige ondersteuning aan binnen de verschillende ontwerpprocessen zoals stedenbouwkundig advies, masterplanning, haalbaarheidsstudies, architectuur, restauratie en interieur.

We hebben een ruime ervaring opgebouwd in uiteenlopende architectuuropdrachten: van residentieel tot utilitair, van projectbouw tot zorgsector en van private, moderne woningbouw tot publieke projecten. Onze zorgvuldig gekozen opdrachten omvatten zowel nieuwbouw als renovatie en restauratie.

Onze belangrijkste disciplines

Hoewel de focus van de opdrachten aanvankelijk lag bij residentiële projecten en moderne woningbouw, evolueerde Architecten Demeestere + Garmyn & Partners al snel tot een multidisciplinair bureau dat een meerwaarde biedt op vlak van stedenbouw, erfgoed, overheidsopdrachten, utiliteitsbouw, kantoren & winkels en interieur. 

Onze focus ligt vandaag vooral op de volgende disciplines:

  • architectural en urban design
  • masterplanning
  • interieurontwerp

Private en publieke opdrachtgevers 

Architecten Demeestere + Garmyn & Partners kan vanuit elke discipline bogen op een jarenlange ervaring met zowel private als publieke opdrachtgevers, zoals steden en gemeenten. We zijn dan ook goed vertrouwd met de functionerings- en beslissingsprocessen van de lokale en nationale overheidsinstanties.   

Projecten gekaderd in duurzaamheidsoplossingen

Elke opdracht, privaat of publiek, wordt breder gekaderd in een ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische context. Onze architecten leggen de link met de omgeving van het gebouw, en met de sociaal-culturele achtergrond van de locatie. De gemene deler van onze realisaties is duurzaamheid. Een gebouw moet in evenwicht zijn met de omgeving, in plaats van deze te overheersen. Via duurzaam bouwen trachten we dan ook de ecologische voetafdruk van elke creatie tot een minimum te beperken. Voor ons is duurzame architectuur verwezenlijkt in het nu, geworteld in het verleden en verankerd in de toekomst.

Creëren van behoud via beweging

Onze overtuiging is dat elk project, of het nu gaat om moderne woningbouw, kantoorbouw, utiliteitsbouw of erfgoed, dient te vertrekken vanuit een bestaande wereld, met het idee de intrinsieke kwaliteiten ervan te behouden. Behoud betekent niet noodzakelijk onveranderlijkheid; het is het creëren en in beweging houden van een zelfregulerende cyclus. Stedenbouw en architectuur vervullen hierin een sleutelpositie, op voorwaarde dat de gebouwde omgeving daarbij steeds in vraag wordt gesteld.

Heeft u vragen?

Contacteer ons architectenbureau in Gent of Ronse vrijblijvend voor meer informatie over onze projecten in utiliteitsbouw, kantoorbouw, restauratie of moderne woningbouw. Maak een afspraak als u uw publieke of private project wilt bespreken.