Zorgsite Ronse

Désolé, cet article est seulement disponible en Néerlandais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

De uitgebreide OCMW- en zorgsite situeert zich pal naast het centrum van de stad Ronse, langsheen de stadstuin, ter hoogte van het vroegere schoolcomplex, een woonproject van de SHM Nieuwe haard en de serviceflats De Hoge Winde en TIO3.

De projectzone vormt een scharnier tussen verschillende functiegebieden met een aanvullende beleveniswaarde en is als groene omgeving het orgelpunt op de stadstuin. De stadstuin als levendig hart van de stad, een park dat een oase van ruimtelijke rust vertegenwoordigt.

De toegankelijkheid op de projectsite is een belangrijke brug die beide zones in relatie tot elkaar zet. Dergelijke toegangen laten de invloed van de stadstuin en de zorgsite in elkaar overvloeien.

 

Het concept wordt opgebouwd op een aantal pijlers die een direct gevolg zijn van de lokaliteit van de site binnen zijn ruimere stedenbouwkundige en planologische context. Dit scenario is flexibel en aanpasbaar.

 1. Verdere optimalisatie van de relatie tussen de stadstuin, TIO3 en de overige woon(zorg) inplantingen. Dit door te organiseren, versterken en optimaliseren in relatie tot de reeds gerealiseerde visies en ontwerpen.
 1. Het maximale behoud van de bestaande architecturale expressie van de gebouwen en het consolideren van zijn historisch maatschappelijke relatie tot de stad.
 1. Transformatie van de huidige zorgsite tot een hoogwaardige zorgkorrel met een gedifferentieerd programma en een openbaar karakter en een sterke gebruiksrelatie tot zijn omgeving. Dit door een laagdrempelige, innovatieve en betaalbare zorg te garanderen in aanvulling tot de bestaande zorgfuncties binnen de stad.

De stadstuin, die de directe schakel vormt met de kern van de stad, krijgt aldus haar beëindiging en voltooiing op de zorgsite. De ‘Tuin’ wordt doorgetrokken en vormt een groene draad doorheen de site, die op deze manier doorwaadbaar wordt voor de gebruiker van deze ruimtelijk belangrijke omgevingen. De innovatieve toon die is aangezet met het project TIO3 wordt verdergezet in een sterke klemtoon op zorginnovatie.

Op dit pad worden verschillende functies geweven, als de kralen op een snoer.

Het verder optimaliseren van de gegroeide (en nog groeiende) connectie tussen de verschillende stadsdelen vormt bijgevolg een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van het project.

De grote binnentuin, gevormd door het U-vormig centrale gebouw, wordt gedeeltelijk overdekt om dienst te doen als scharnier en verdeelpunt binnen de site.

Het zorggebeuren is aldus laagdrempelig en open source. De zorgpatio is een HUB, een open huis voor alle zorginitiatieven die aanwezig zijn in de stad.

Deze zal doorwaadbaar zijn gezien ze de verbinding vormt tussen twee krachtige archetypische openbare en semi-openbare entiteiten (de stadstuin en het kunstenpark en het zorgpark gekoppeld aan het WZC). In dit projectvoorstel wordt vertrokken van de idee van een zorgdorp dat verschillende zorgdisciplines kan verenigen in dit scharnier. Zorg neemt hoe langer hoe meer een belangrijke positie in binnen onze maatschappij. Het is bijgevolg uitermate belangrijk dat zorg laagdrempelig, op menselijke schaal en bereikbaar blijft. Gezien zijn ligging is de patio uitermate geschikt om dergelijke functies in te plannen.

De site is op gedocumenteerd op video (https://www.youtube.com/watch?v=IAlTg5LcnI8). Deze video is een weergave van een Virtual Reality installatie die bekeken kan worden op het architectenbureau.

 

Een greep uit het programma dat verwezenlijkt wordt op de site en die de verwevenheid illustreert die door de opdrachtgevers vooropgesteld werd:

 • Patio die als scharnier fungeert tussen de verschillende zorgvormen
 • Restaurant en tea-room
 • Zorgwinkel
 • Commerciële winkel
 • Ontvangsruimte
 • Kapel
 • Zorgcoördinator
 • Thuisverplegingspunt
 • Dienst gezinszorg + thuiszorg
 • Dienstencheque onderneming
 • Kinderdagverblijf + IBO
 • Paramedische functies
 • Dagopvang oncologie
 • Mind district
 • Herstelverblijf
 • Zorgtoerisme
 • Woonzorgcentrum
 • Groepsassistentie woningen
 • Centrum voor niet aangeboren hersenletsels
 • OCMW-diensten
 • Dienstencentrum
 • Landschappelijk kunstpark