Herbestemming voormailg industriegebouw, politieke gevangenenstraat – Ronse

7 lofts / Kantoren

Het voormalige fabrieksgeheel TH.V. staat bekend als het oudste industrieel pand van Ronse (1885).  Het gebouwencomplex bestaat uit het Gyselingsgebouw en het beschermd monument van de oude textielweverij Theodoor Vandendaele. Het bouwgeheel wordt volledig verbouwd en deels uitgebreid tot lofts en kantoren.

Een gepaste herbestemming was hoogst noodzakelijk voor het behoud op lange termijn van het monument. Het voortzetten van de voormalige industriële functie van de site was niet mogelijk noch wenselijk. Er wordt geopteerd voor een functievermenging van  wonen en werken (kantoren). Dit zijn van nature goed combineerbare functies die de tendens hebben om elkaar in evenwicht te houden. De nieuwe functies passen perfect in de geschiedenis van het gebouw en de noodzakelijke transformaties gaan op een respectvolle wijze om met de architecturale, industriële elementen van het monument.

De hoofdgevel vertoont een symmetrische opbouw met klassieke elementen, en binnen het herbestemmingsverhaal wordt het huidige exterieur van het beschermde deel volledig behouden.  De gevels van de voormalige textielververij Vandendaele worden gerestaureerd en hersteld naar hun oorspronkelijke toestand. Ook de gevels van de Gyselingsfabriek worden deels gerenoveerd en verder geoptimaliseerd.  Om de functionaliteit van het gebouw te verhogen wordt de site deels uitgehold: tussen de twee delen van het gebouw  worden enkele elementen gesloopt, teneinde een meer open sfeer binnen de site te creëren. Op deze manier wordt de site voorzien van licht en ruimtelijkheid wat het duurzaam gebruik van de totaliteit ondersteunt. De achterzijde van het perceel grenst aan het Koning Boudewijnpark en hier wordt het gebouw beperkt uitgebreid met een glazen volume.

Het  gebouw is volledig toegankelijk geconcipieerd, en zo wordt het aanzienlijke niveauverschil aan het voorliggende volume maximaal in het project geïntegreerd. De site wordt tevens geoptimaliseerd zodoende de goede bereikbaarheid met de wagen, fiets en openbaar vervoer te verzekeren.

De renovatiewerken gebeuren in het kader van BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), één van de meest gebruikte en volledige certificatiemethodes wereldwijd. Een BREEAM label is in aanvraag. Architecten Demeestere+Garmyn&Partners beschikt zelf over een licentie als BREEAM Assessor; en hun ontwerpen volgens steevast deze duurzaamheidsrichtlijnen.