Woonproject in voormalig kloostergebouw, Edelareberg – Oudenaarde

3 lofts / 2 woningen / Gemeenschappelijke ruimtes

Het kloostergebouw bevindt zich omringd door een uitgestrekte tuin en grenst aan de Edelareberg, op loopafstand van de stadskern van Oudenaarde. Het wijde akkerlandschap strekt zich uit achter het perceel dat deels gecatalogiseerd staat als beschermd dorpszicht.

Opgericht door de Zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie en deels dienst doende als school, dateert de oudste kern uit 1897. Later wordt een vleugel toegevoegd en wordt het perceel afgesloten door een bakstenen muur. Door de jaren heen worden er verschillende binnen renovatiewerken uitgevoerd.

Het neogotische kloostergebouw met twee verdiepingen en een zadeldak, ligt centraal op de site en grenst langs de Kerklosstraat aan een bestaande rij huizen. Het geheel wordt behouden en heringericht met woonfuncties. Aan de andere zijde van het klooster wordt parallel een nieuw woonvolume opgericht buiten de beschermde zone en verbonden met het klooster via een zwevende glazen constructie.

De historische gevels van het klooster worden volledig behouden. Ter plaatse van het bestaande maar te slopen aanpalende volume dat een garage en stookplaats herbergt, wordt een kleine uitbreiding voorzien die ook aanzet geeft tot het inplanten van terrassen voor de ruime nieuwe appartementen in het oude klooster. De lichte zwevende structuur uit glas en staal waardoor een connectie met de nieuwbouw mogelijk wordt, respecteert de historische waarde van het kloostergebouw en beklemtoont de architecturale kwaliteiten.

De thans uitgedoofde functie van het gebouw en zijn historisch verloren gegane typologie wordt voortgezet door middel van de herbestemming van het gebouw en de daaruit voortvloeiende revalorisatie van de site. Men gerecupereerd de idee van de kloostertuin als omringde binnentuin met open wandelgangen. Het historische concept van geslotenheid van de site als één van de essentiële kenmerken ervan wordt aangehaald, en wordt versterkt door middel van het behoud van de bestaande omringende kloostermuur.

De architecturale eigenheid van het klooster is visueel dominant en beeldbepalend. Dit wordt door het ontwerp van de nieuwbouw sterk gerespecteerd door middel van een optimaal gebruik van de uitgesproken helling van de site en de correcte vormgeving en juiste materiaalkeuze.

Deze stijlkundige tegenstelling versterkt de architecturale kwaliteiten van beide volumes, oud en nieuw.