Bijna-energieneutraal of BEN bouwen in Ronse

BEKROOND WOONPROJECT TE RONSE

Voor dit woonproject in Ronse herontwierp Architecten Demeestere + Garmyn & Partners een gedeelte van de bestaande woonwijk Floreal, zodat deze zou voldoen aan de noden van vandaag. Ons nieuwe ontwerp voor de wijk is gebaseerd op de basisprincipes van ecologisch en bijna-energieneutraal (of BEN) bouwen. Deze omvatten:

  • energieverbruikbeheersing door doorgedreven isolatie en alternatieve energieproductie
  • rationalisering van het waterverbruik
  • een gecontroleerde afvoer van overtollig regenwater
  • gebruik van milieu- en onderhoudsvriendelijke materialen  

GRENS TUSSEN VERSTEDELIJKTE ZONE EN BUITENGEBIED

Bij bijna-energieneutraal bouwen ligt de focus op duurzaamheid. De wijk Floreal ligt op de grens tussen het buitengebied en de verstedelijkte zone van Ronse, en kent een eigen, specifieke problematiek. Om isolatie van de wijk en banlieuvorming tegen te gaan, werd gekozen voor een sterke koppeling met het bestaande weefsel en het natuurlijke landschap:

  • de architecturale invulling met ‘historische’ aspecten sluit aan bij de eigenheid en het verleden van de stad
  • de organische vorm van de inplanting  van de gebouwen en het zicht op de omliggende natuur verbindt de wijk met het landschap

FOCUS OP EEN BETERE BUURTBELEVING

Op het niveau van de woonwijk beoogden we een grotere groepscohesie door het implementeren van de volgende buurtversterkende elementen:

  • het terugkerend principe van het plein en de toren, waarbij elk plein een eigen karakter kreeg
  • de typologie van het dorp als versterkende factor voor de identiteitswaarde van de bewoners

Door doorgedreven differentiatie van de woontypes, ontstaat een vermenging van doelgroepen op demografisch niveau ten gunste van een goede sociale integratie. Hierdoor wordt ook een constante activiteit in de wijk verkregen. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel en garandeert de belevingskwaliteit van de bewoners.

MINIMALE MILIEUBELASTING

Duurzaamheid en ecologie vormen samen 1 van de belangrijke pijlers van het ontwerp. Daarom werd er groot belang gehecht aan bijna-energieneutraal bouwen d.m.v. een doorgedreven isolatie en alternatieve energieproductie.

Bij de keuze van de materialen werd rekening gehouden met een minimale milieubelasting en beperkt onderhoud. Leefkwaliteit staat centraal in de woningen. Dit wordt bereikt door een inrichting waarbij ondanks relatief kleine netto-oppervlaktes een goede bemeubelbaarheid mogelijk is. Verder wordt belang gehecht aan akoestische isolatie, licht + lucht en thermisch comfort.

WILT U MEER WETEN?

Contacteer ons voor meer informatie over bijna-energieneutraal bouwen of over dit specifieke woonproject.