HERBESTEMMING TOT LOFTS, DOORNIKSESTEENWEG – AVELGEM

44 lofts / 10 kantoren / 2 handelsruimtes

De industriële site is gelegen langs de Doorniksesteenweg, de weg tussen Avelgem en Doornik, aan de rand van het centrum en  dichtbij het oude station. De site is beeldbepalend voor de gehele omgeving: zowel de schoorsteen als het hoofdgebouw zijn van ver zichtbaar en kunnen als landmark beschouwd worden. De site heeft een complexe bouwgeschiedenis achter de rug. Het hoofdgebouw werd in de loop der jaren verschillende keren verbouwd en uitgebreid.

Voor een behoud op lange termijn was een goede herbestemming van het monument een absoluut noodzakelijke voorwaarde. De voortzetting van de vroegere industriële functie van de site was niet meer mogelijk, noch wenselijk, en kon geen duurzame leefbaarheid van het gebouw garanderen. Vandaar dat gekozen is voor een vermenging van functies, met wonen, diensten en commerciële functies als belangrijkste invulling.

De architecturale eigenheid van de site is visueel dominant en beeldbepalend. De geslotenheid van de site als één van de essentiële kenmerken ervan, wordt aldus behouden. De bestaande fabrieksmuren worden terug geoptimaliseerd in hun oorspronkelijke context, waarbij op strategische plaatsen visuele doorbrekingen voorzien worden. Deze laten enerzijds toe om de overgang tussen het publieke en het private domein te benadrukken, anderzijds om de omgeving naar binnen te halen en een binding te creëren met het omliggende gemeentelijke weefsel en landschap. De openingen verzachten de geslotenheid van de site op het niveau van de menselijke gebruiker. Zo ontstaat een gevoel van geborgenheid in een gezellig binnengebied enerzijds, en een maximale wederzijdse betrokkenheid tussen de site en haar omgeving anderzijds. Door het creëren van een begrensd maar niet-geïsoleerd eiland binnen het gemeentelijke weefsel, verhoogt de uniciteit van de site met behoud van haar architecturale eigenheid.

Vermenging van functies was één van de basisprincipes voor de herbestemming van de site. Door functies te vermengen, wordt er een constante activiteit op de site verkregen en vermijdt men het ontstaan van monofunctionele zones. Ook bij het bepalen van de woningentypologieën is bewust gestreefd naar een sterke differentiatie. De wooneenheden hebben een ruime variatie aan woonoppervlakte, afhankelijk van ligging, oriëntatie en aantal eenheden. Op de dakverdieping van het hoofdgebouw worden vier penthouses voorzien. De vormgeving en het materiaalgebruik van deze eenheden is gebaseerd op de vroegere koeltoren. Ze zijn opgebouwd in houtskelet met houten gevelbekleding en zullen in grote mate geprefabriceerd worden, om de constructie zo omkeerbaar mogelijk te houden.

De inbreiding binnen het hoofdvolume zorgt voor een kwalitatievere leefomgeving. Door het creëren van een zenitale opening wordt de lichtinval van alle lofts geoptimaliseerd, zodanig dat er zuiderterrassen voorzien worden voor alle units. De noordzijde wordt voorzien voor wonen en kantoren. Op de onderste verdieping is ruimte voorzien voor commerciële functies of kantoren, daarachter wordt de ruimte ingericht als open parkeergebouw.