WONINGEN EN APPARTEMENTEN, ZONNESTRAAT – BERCHEM

7 woningen / 2 appartementen

De architectuur van dit project, gelegen in het centrum van een landelijke gemeente, is gericht op de stedenbouwkundige context en maakt de overgang tussen de hogere gebouwen in het centrum en de lagere achtergelegen omgeving. De lineariteit van het gebouw is geïnspireerd op de achterliggende spoorweg en integreert zich op deze manier perfect in de omgeving. Er is gekozen voor een gesloten architectuur waarbij een wand de gestalde auto’s aan het zicht onttrekt, zodat er geen visuele druk is op de omgeving. Deze gesloten architectuur zorgt ook voor een rustige overgang van de Zonnestraat naar de achterliggende spoorweg.

De integratie van het bushokje van De Lijn zorgt voor uniformiteit in het ontwerp.

Het gebruik van de materialen weespiegelt de overgang van de natuur van de achterliggende omgeving (hout voor de bovengevel) naar de hogere densiteit van de stadskern (crepi en betonsteen)