HERBESTEMMING: 13 NIEUWBOUW APPARTEMENTEN EN EEN DIENSTENCENTRUM, MARKT - DEINZE

13 appartementen / Dienstencentrum

Het project situeert zich in het centrum van Deinze, langsheen de Markt, ter hoogte van het Kaandelpark. Het project vormt een overgang en tegelijkertijd een barrière tussen beide stadsgebieden en optimaliseert de historische gegroeide connectie tussen rustig groen en bruisend stadsleven.

De Markt wordt geflankeerd door panden met een sterk uiteenlopende uitdrukking. Deze heterogeniteit vindt men ook terug in de voorgevel van het huis van Thuyne, dewelke kenmerkend is door zijn stijl en periode. Het Huis van Thuyne werd opgericht in de 18e eeuw en was vroeger een gezinswoning met een achterliggende tuin en een eerder sobere achtergevel.

 

Men behoudt de monumentale en historisch architectonisch waardevolle voorgevel en consolideert zodoende zijn historisch maatschappelijke relatie tot de stad. De passage wordt gereserveerd voor de zwakke weggebruiker. Op deze manier wordt het openbaar karakter van de Markt letterlijk binnengetrokken tot achter de oude gevel.

De toegang tot het gebouw en de parkeerzone worden georganiseerd rond het binnenplein,  dat fungeert als een hub tussen de publieke, semi-publieke en private zones.

De toegang tot de ondergrondse parkeergarage zit ingewerkt in de doorgang tussen Markt en park. Men voorziet 18 ondergrondse parkeerplaatsen en een fietsenstalling met 30 plaatsen.

 

Het ontwerp benut de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en maximaliseert deze. Het gelijkvloers omvat een (para)medisch dienstencentrum met verschillende medische disciplines, dienst doende als sociaal scharnier in het stadsweefsel. Deze geïntegreerde medische omgeving betekend een grote meerwaarde voor de woonverdiepen.

Het project telt 13 verdeeld over 4 woonverdiepingen woonmodules die een heterogene invulling van de woondelen van het project garanderen daar deze naar wens samengevoegd kunnen worden.  Zo vormen de gedifferentieerde woonvolumes een binding tussen de verscheidene architectuurstijlen van de Markt. Alle woningen zijn zuidwest georiënteerd met parkzicht. Ze zijn kwalitatief, duurzaam en rolstoeltoegankelijk.