SOCIALE WONINGEN MET ADL-CLUSTER, OUDENAARDE

12 assistentiewoningen + 1 ADL-centrum / 7 aangepaste woningen voor senioren / 7 duowoningen / 2 lage energiewoningen

Architecten Demeestere + Garmyn & Partners kreeg de opdracht om een sociaal huisvestingsproject te realiseren op een onbenut binnengebied in de wijk Riedekens. De nadruk ligt op de integratie van woongelegenheid voor senioren en een Activiteiten Dagelijks Leven-cluster (ADL) voor personen met een fysieke beperkingPassief wonen was een mogelijkheid in de duurzame, ecologische panden, maar uiteindelijk werd om budgettaire redenen gekozen voor lage energiewoningen. De inplanting van nieuwe woningen gebeurde op schaal van de wijk en met aandacht voor de ruimtelijke draagkracht van de omgeving.

DIFFERENTIATIE IN WONINGTYPES

Door differentiatie in typologie richten de woningen zich op een sociaal en demografisch sterk variërend publiek. Dit zorgt voor een goede sociale mix op maat van de wijk die reeds een gedifferentieerde opbouw kent. Er werd een architecurale eenheid bereikt d.m.v. coherente kleuren, materialen en vormgeving.

We ontwierpen 4 verschillende woningen volgens functie en doelgroep:

  • een ADL-cluster van 12 woningen voor personen met een beperking + een ADL-centrum als scharnierpunt van de wijk
  • 7 éénslaapkamerwoningen voor senioren
  • 7 éénslaapkamerwoningen voor koppels of alleenstaanden
  • 2 gekoppelde eensgezinswoningen

DUURZAAMHEID ALS BELANGRIJKE PIJLER

Duurzaamheid en ecologie vormen belangrijke pijlers van het ontwerp. In plaats van passief wonen kozen we voor lage energiewoningen. Dit werd bereikt door:

  • de woningen afdoende te isoleren
  • warmteverlies te minimaliseren (compacte, luchtdichte woningen met ventilatievoorzieningen)
  • duurzame en milieuvriendelijke materialen te gebruiken, zoals FSC-gelabeld hout en materialen tussen klasse 1 en 3 uit de NIBE-klassificatie

WILT U MEER WETEN?

Contacteer Architecten Demeestere + Garmyn & Partners voor meer informatie over dit woonproject of over passief wonen. U kunt ook direct een afspraak maken.