SOCIAAL HUISVESTINGSPROJECT, ELZELESTRAAT – RONSE

10 woningen

Typisch aan de stedenbouwkundige situatie van de invalswegen te Ronse is de onderbroken lintbebouwing. Deze is historisch gegroeid door de inplanting van villa’s tussen de aaneengesloten bebouwing langs de steenweg. Deze liggen meestal naar achter gepositioneerd en creëren op deze manier een openheid in het gesloten weefsel langs de steenweg. Het project richt zich op deze typische stadseigen structuur en wil zowel de lineariteit van het weefsel als de openheid ervan accentueren. Door fragmentair drie grotere gehelen (koppelwoningen) in te planten langs de steenweg, en deze dan terug te verbinden, bekomt men een bebouwing die zowel open als gesloten is. Op deze manier wordt de stedenbouwkundige eigenheid van de steenwegen in Ronse gesynthetiseerd in het project, en versterkt het zijn ruimtelijke draagkracht.

Door de inplanting wordt de straat ontlast van geparkeerde voertuigen en de leefbaarheid van de woningen wordt sterk verhoogd door de teruggetrokken ligging.

De dakvorm verwijst naar typische sheddaken van de vele industriële panden die de stad rijk is, deze dakvorm is bepalend voor het karakter van de stad.

Het project wil enerzijds een synthese vormen van het stedenbouwkundig en historisch kader van zijn omgeving en anderzijds een vernieuwende impuls geven in het gebied. Dit wordt bereikt door de aanwezige elementen te verwerken in de opbouw van het ontwerp (zoals lineair versus fragmentair, dakvorm,…) en deze te laten fungeren als kader dat wordt ingevuld op een hedendaagse manier.