Woonproject te Ronse (kerkplein)

14 appartementen / 3 kantoren

In dit woonproject worden heden en verleden met elkaar verenigd. De uitdaging in dit project lag in de stedenbouwkundige context. Het project is gelegen op het kerkplein in een 19de eeuwse kern van de stad, tussen het stationskwartier en het eigenlijke stadscentrum. Het plein wordt aan de stadszijde gedomineerd door een neogotische kerk. De vroegere bebouwing bestond uit een gefragmenteerde gevelbezetting, de achterliggende bebouwing kwam echter compleet niet overeen met de luxueuze en rijkelijke uitdrukking van de gevels, waardoor dit stadsdeel een heel mooi voorbeeld was van de typerende façade architectuur van de 19de eeuw. Aan de andere zijde grenst het project aan een stadspark.

Het appartementsgebouw is op deze manier ontworpen, dat het zich integreert in de stedelijke context, het combineert een moderne vormgeving en hedendaagse en duurzame materialen, met de nodige kleinschaligheid en respect voor de historische omgeving. Ondanks het feit dat de gevels niet beschermd waren, is ervoor geopteerd om de meest waardevolle en bepalende te bewaren en te verwerken in het nieuwe concept. Kenmerkend voor de stedelijke context is het fragmentarisch karakter van de gevelrij, dit is niet homogeen qua architecturale uitdrukking en waarborgt zo het kleinschalige karakter van de site. Dit garandeert een architectuur op schaal van de mens. Door de breedte te beperken van de architecturale expressie, flankerend aan de straat, blijft de stad aangenaam om te ervaren.