NIEUWBOUW RIJWONINGEN, HOFVELDSTRAAT - MAARKEDAL

12 rijwoningen

Het project is gelegen in Maarkedal, Schorisse.  De 12 woningen worden geconcipieerd in drie groepen.  De inplanting van de gebouwen speelt met open en gesloten ruimtes, en zo wordt het mogelijk een rustig en geborgen collectief binnengebied te creëren, dat gebaseerd is op het principe van het binnenhof.

De woningen hebben eenzelfde landelijke typologie, bestaande uit twee volwaardige bouwlagen en een zolder onder het zadeldak. De kleine verschillen tussen de woningen (dakkapellen, hoogteverschillen door het volgen van het bestaand profiel, verspringende nokhoogtes,…) vormen een aangename visuele variatie in het binnengebied.

De drie gebouwen passen zich aan het terrein reliëf aan; ze worden geïntegreerd in de bestaande helling op het terrein. De buitenaanleg wordt hiernaar aangelegd en wordt gezien als een geïntegreerd deel van het ontwerp. De idee van binnenhof  optimaliseert de privacy, ook dankzij het planten van leibomen die dienst doen als groene buffers.

Achteraan op het perceel, daar waar het terrein een natuurlijke waterbuffer vormt door de natuurlijke helling, verkrijgt men een groen geborgen binnengebied omringd door de woningen die zo een prachtig zicht krijgen op de landschappelijke omgeving.

De gemeenschappelijke carport langsheen de Parkstraat vormt een logische afscheiding van de straat zodat de idee van geborgen binnengebied nog meer versterkt wordt. Ook hier wordt gekozen voor een landelijke stijl in de Vlaamse Ardennen, zodoende een harmonisch geheel te vormen.

Op het terrein zijn 12 parkeerplaatsen voorzien en de site zelf is slechts beperkt betreedbaar voor autoverkeer. Alle woningen zijn toegankelijk en in het ontwerp worden duurzame energiemaatregelen geïmplementeerd, zoals het aanbrengen van een isolerende schil, een optimale oriëntatie voor de lichtinval,  actieve energiewinning van de zon en de implementatie van een verwarmingssysteem met lage energie impact.