Assistentiewoningen te ronse

34 assistentiewoningen + polyvalente ruimtes  /  13 appartementen  /  1 restaurant

Het project is gelegen in het centrum van Ronse, in de Oswald Ponettestraat, op het domein van de beschermde historische stadsvilla “Woning Van Grootenbruel”. De woning is bepalend in het stadszicht, samen met de andere stadsvilla’s die in deze straat gelegen zijn, zoals de Villa Demeestere aan de overzijde en de Villa Ferrant verderop. Een deel van het project is beschermd.

De site omvat een aantal gediversifieerde zones, kenmerkend en met een eigen identiteit. Dit biedt de kans om de kleinschaligheid van de leefbare stad te projecteren op het ruime gebied begrensd door de perimeters van de totale site. Ontstaan vanuit een stadswoning, gekoppeld met een stadstuin en in relatie tot een ingesloten landschappelijk restant binnen de stad, behoudt het project de verschillende krachtlijnen ontstaan in de loop van de tijd, neemt deze vast, versterkt en bindt ze met elkaar.

Het project verweeft tevens het erfgoed met de stad, vanuit het concept van een verdere doortrekking van de reeds aanwezige evoluties binnen de geschiedenis van de site. Het project zet de lijn van de geschiedenis verder zonder deze af te breken en integreert deze in de toekomst van het monument. Het ondersteunt in zijn totaliteit het monument en beperkt zich niet tot de geëigende decretaal afgebakende zone, de confrontatie met de achterliggende landschappelijke delen blijft behouden door middel van sterke conceptassen doorheen de bebouwing.

Elk plein of patio heeft zijn eigen verhaal binnen de ruimere context van de site. De nieuw ingeplante gebouwen gaan in dialoog met het monument en ondersteunen zo deze verweving. De stad wordt de site binnen getrokken in de vorm van een stedelijk plein.  De stedelijke elementen waaieren doorheen de site tot de oorspronkelijke organische structuur opnieuw de overhand neemt.
Doorbrekingen worden gecreëerd die de open ruimtes binden en een spanningsveld creëren tussen open en gesloten.

 – Pijlers van het concept die de grondslag vormen van het architecturaal ontwerp

De site wordt grotendeels ontwikkeld binnen het kader van het woonzorgdecreet (bijlage 16 assistentiewoningen) in combinatie met appartementen. Dit resulteert in een combinatie van woongelegenheden voor een gemengd publiek (senioren en gezinnen, …),

Het concept voor de site is gebaseerd op verschillende pijlers :

  1. Behoud van de beschermde site als “îlot” :

De architecturale eigenheid van de site is visueel dominant en beeldbepalend. De impact van de stadsvilla in het straatbeeld en de tuinmuren is zowel stedenbouwkundig als erfgoedkundig van groot belang. De geslotenheid van de site als één van de essentiële kenmerken ervan, wordt aldus behouden. De bestaande tuinmuren worden terug geoptimaliseerd in hun oorspronkelijke context. Tevens wordt er bij de inplanting van nieuwe volumes rekening mee gehouden dat de volumes visueel niet dominant zijn tegenover de beschermde woning.

  1. Restauratie van de historische tuin uit 1928, naar ontwerp van H. Fonteyne. Dit tuingedeelte zal dienst doen als buitenruimte voor de horecafunctie van de woning. Op deze manier krijgt de tuin een semi-privaat karakter.
  2. Hoofdingang van de nieuwe functies situeert zich aan de linkse zijde van de site, via de historische toegangspoort tussen de woning en de garages. Op deze manier wordt het project volledig toegankelijk gemaakt voor minder mobielen met vrijwaring van de ingang van de woning (die immers trappen heeft). Om deze toegangspoort zichtbaar te maken en het ruimtelijke comfort te waarborgen, wordt deze ingang beglaasd met een lichte structuur uit glas en staal. Er wordt gekozen voor een zuivere, lichte en sobere structuur om de woning in haar waarde te laten en de architecturale kwaliteiten hiervan te beklemtonen.
  3. Inplanting van verschillende volumes om duidelijk te onderscheiden sferen te creëren op de site
  4. De site is beperkt toegankelijk voor autoverkeer. Tevens wordt geopteerd om voor het plaatselijke verkeer met elektrisch vervoer te werken, de nodige verharding voor brandweer, hulpdiensten, en elektrische wagens zal op verschillende plaatsen groen en doorlaatbaar zijn. Laadpalen voor elektrische wagens worden ook voorzien.