WOONPROJECT, KLEINE STADENSTRAAT – HOOGLEDE

42 woningen / 10 aangepaste appartementen voor senioren

Het ontwerp is er op gericht om de aanwezige groene kwaliteiten maximaal te behouden. De bestaande trage wegen worden als herkenbare entiteiten in het plan opgenomen en aangevuld met enkele nieuwe zachte assen. Aansluitend hierbij wordt gekozen voor een samenhangende gemeenschappelijke groene ruimte: een groene long. Deze extensieve groene  ruimte vertrekt vanuit de laag gelegen weg, maakt contact met de heuvelflank en dringt door tot bij de woningen. Ze fungeert als speelruimte, ruimte voor hemelwaterbuffering en ecologische structuur. De hemelwaterbuffering is opgevat als een parallel grachtenstelsel met infiltratie bekken.

De wegenis is zo geconcipieerd dat ze zo min mogelijk snijdt in het landschap. Ze maakt eerder een beweging die de heuvelrug omarmt. De auto kan er functioneren maar krijgt als  transportmiddel geen prioriteit. Steeds wordt de typologie van de autoweg doorbroken door andere  elementen. (plein, groen, voetweg…)

Langsheen de ontsluitingsweg zijn enkele pleinen gekoppeld. Deze pleinen zijn ‘rustpunten’ die in contact staan met  het landschap. Ze vormen de overgang van publieke ruimte naar de private woonentiteiten.

Binnen de differentiatie in woningtypes wordt door middel van de vormgeving een architecturale eenheid gecreëerd. De woningen zijn opgetrokken uit baksteen gecombineerd met thermisch gemodificeerde houten gevelbekleding, de hellende daken worden afgewerkt met een rode dakpan.  Door de materialen en kleuren beperkt te houden blijft het geheel beheerst en coherent.