KERKDREEF, WAREGEM

Bouwen van 11 sociale woongelegenheden / Laureaat wedstrijd

Het ontwerp is op de volgende pijlers gebaseerd :

  • De principes van een binnenhof creëren een geborgen eenheid binnen het bestaande weefsel.
  • Er wordt grote aandacht besteed aan het creëren van woongelegenheid voor senioren en rolstoelgebruikers, zonder hierbij de noodzakelijke mogelijkheid tot een sociale en demografische differentiatie binnen de wijk uit het oog te verliezen
  • De woningen voldoen aan de bepalingen en prijsnormen van de VMSW en zijn duurzaam en ecologisch verantwoord, en vormen hierdoor een kwalitatieve leefomgeving.

De inrichting van de site is opgevat als binnenhof. Hierbij is de signatuur van een binnenplein nagestreefd, wat zorgt voor een eenheid met een eigen identiteit. Rondom een centraalgelegen openbare buitenruimte situeren zich de woningen. Twee groepen woningen flankeren het inkomgebeuren als een poort naar het binnenplein.

Architecturale vormgeving :

Binnen de differentiatie in woningtypes wordt door middel van de vormgeving een architecturale eenheid gecreëerd. De woningen zijn opgetrokken uit rode baksteen gecombineerd met thermisch gemodificeerde houten gevelbekleding, de hellende daken worden afgewerkt met een rode dakpan. De gevels suggereren één binnenhof terwijl de volumewerking de verschillende entiteiten binnen dit geheel weergeeft. Het binnenplein met het terras van de ontmoetingsruimte straalt geborgenheid uit, zonder van de buitenwereld afgesloten te zijn. Door de materialen en kleuren beperkt te houden blijft het geheel beheerst en coherent.

Er werd voor geopteerd om alle gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer als aangepaste woning te ontwerpen. De 2 woningen met verdieping zijn rolstoelbezoekbaar.

De aangepaste woningen zijn op maat van de behoeften van bejaarden en kunnen tevens, door hun eenvoudige opbouw, gemakkelijk verder ingedetailleerd worden om tegemoet te komen aan specifieke handicaps. De voorziene ergonomie van de woningen voldoet aan de richtlijnen voor aangepast bouwen gesteld door de VMSW (C2008) en andere reglementeringen dienaangaande.