HERONTWIKKELINGSPROJECT, DUIVENSTRAAT - GERAARDSBERGEN

13 appartementen

Het middeleeuws stadsweefsel van Geraardsbergen wordt sterk gekarakteriseerd door een permeabel publiek stadslandschap. Bouwblokken dimensioneren pleinen; woningentiteiten omgeven binnentuinen, koertjes en private pleintjes. Deze ‘openingen’ maken de stad leefbaar en houden zowel stad als stedelingen tezamen.

Doorheen de jaren slibt de stad echter steeds meer dicht. Bouwblokken breidden uit naar de interne open ruimtes, straten en pleinen worden opgeëist door mechanisch verkeer.

De panden maken deel uit van een duidelijk omschreven grenszone. Vergaande verstedelijking heeft de binnenkoer grotendeels verdicht.

Toch is de middeleeuwse publieke doorwaadbaarheid van het bouwblok nog sterk voelbaar doorheen de Brandstraat en de Duivenstraat: een stukje Geraardsbergen, steeds op menselijke maat gebleven.

Dynamische perspectieven, tactiele materialen en texturen maken de gevelzichten tot tijdloze stadsbelevingen.

De spontaan gegroeide volumetrie binnen het projectdomein geven de omgeving zijn specifiek karakter. Elke typologische entiteit binnen het geheel is ontstaan vanuit zijn eigen logica en heeft aldus zijn eigen specificiteit.

De huidige situatie is organisch gegroeid tot een specifiek en heterogeen weefsel. De kenmerkende volumeontwikkeling is bepalend voor het stedelijke karakter van de plek en zal aldus gerespecteerd worden in de nieuwe te creëren situatie.

De beschermde panden en zichten zullen in hun desbetreffende hoedanigheid bewaard, gerestaureerd of heropgebouwd worden.

Door  de site open te werken naar de Brandstraat toe wordt ademruimte gecreëerd voor het geheel en komt de bestaande volumetrie van de waardevolle panden tot zijn recht.

Een centrale circulatiekoker organiseert de volledige site zonder afbreuk te doen aan de wanordelijke spontaniteit die kenmerkend is voor de morfologie van de bestaande bebouwing.

De toren fungeert als spil van de interne circulatie en versterkt de permeabiliteit van het geheel. Steegjes, terrassen en doorgangen op verschillende niveaus maken de cluster tot een beleefbare ruimte waar de menselijke schaal van het middeleeuwse stadsweefsel verder wordt doorgetrokken.