ONTWERP RECREATIE PARK IN DE VLAAMSE ARDENNEN

119 vakantiehuisjes / 1hotel / Ondersteunende diensten en commerciële functies

De Vlaamse Ardennen hebben een bijzondere aantrekkingskracht door haar traditionele landschap met beboste heuvels, rivier- en beekvalleien, mooie panorama’s en verschillende micro-elementen. In de streek waar de Ronde van Vlaanderen haar ‘Flandriens’ beroemd maakt, komen wielerliefhebbers graag ontspannen op eigen bodem. De site is ideaal gelegen om in te spelen op deze wielercultuur en regionaal toerisme en heeft het potentieel om er aan bij te dragen.

Er is gekozen om op een respectvolle manier om te gaan met de biologisch waardevolle zones. De ingrepen blijven beperkt en de waardevolle gebieden worden maximaal gevrijwaard. De invulling van het terrein wordt toegespitst op fietsuitrusting, crossparcours, educatieve fietsparken,… voor zowel recreatieve als professionele wielertoeristen.

Een gedifferentieerde verblijfsgradiënt

De site biedt een brede waaier aan tijdelijke verblijfstypologieën waardoor een meer gediversifieerd publiek zich aangetrokken voelt om er te vertoeven. De verschillen in overnachtingsmogelijkheden zitten in: de grootte van de entiteit, de voorziene uitrusting, de uitstraling van de entiteit en de prijscategorie.

De verschillende tijdelijke verblijfstypologieën worden telkens geclusterd in zones waar de recreanten met gelijkaardige behoefte in overeenstemming kunnen genieten van hun verblijf. De aaneenschakeling van clusters is bepaald door een gradiënt in overeenkomstige sfeerbeleving  per zone waardoor mogelijke spanningsvelden maximaal worden vermeden. Op deze manier ontstaat een gediversifieerde invulling van het domein wat een grotere belevingskwaliteit voor de bezoekers met zich mee brengt.

Een doorgedreven integratie in het landschap

Om het cultuurlandschappelijk karakter van het gebied te behouden worden de nieuw te bouwen tijdelijke entiteiten maximaal in het landschap geïntegreerd. De verwevenheid met de landschappelijke ruimte is van cruciaal belang voor de belevingskwaliteit van het gebied.

Vissershuisjes

De visserhuisjes vormen de overgang van het bos naar het water. Ze worden opgenomen in het maaiveld tot een landschappelijk ontwerp dat aansluiting zoekt met de vijverstructuur. De voeling met het water staat hier centraal. De entiteiten zijn gericht op de vijver met een grote glaspartij en hebben elk een terras tot in het water.

Treelounges

Deze entiteiten zijn geïnspireerd op boomhutten en willen een zo’n goed mogelijke overgang bieden tussen het maaiveld en de boomstructuren. Ze worden voorzien op drie hoogtes die het profiel van een natuurlijke bosstructuur volgen.

Hotel

Een hotel met bijkomende sport- en ontspanningsaccommodatie zorgt voor een breder publiek en voor een continue bezetting van het terrein. Ze wordt voorzien ter hoogte van de Minderbroederstraat zodat de inkom van het kampeerdomein en het hotel gescheiden kan functioneren. Om het gebouw zo compact mogelijk te ontwerpen worden functies die geen daglicht nodig hebben zoals een sporthal, bergingen,… ingewerkt in de akoestische berm op het terrein. Op deze manier integreert het hotel zich net als de andere nieuwe overnachtingeenheden in het landschap en ontstaat er geen schaalbreuk met de kleinere entiteiten op het domein. Naar de omgeving toe vormt ze een landmark dat zich boven de berm invult met functies die gebruik maken van het uitzicht en die voor iedereen toegankelijk zijn.