HERBESTEMMING INDUSTRIËLE SITE, SAVOOISTRAAT - RONSE

36 appartementen

Reconversieproject op de voormalige industriële site “ververij De Wolf Frères”.

De site gelegen langs de Savooistraat vormt in de toekomstige ontwikkelingen een belangrijke schakel in de link tussen het stadscentrum en het Muziekbos, een belangrijke toeristische en recreatieve aantrekkingspool voor de stad Ronse.

Door de zichtbaarheid in het landschap zal het ontwerp fungeren als ‘gezicht’ en aanzet van de reconversie van de industriële sites rond de Molenbeek.

De impact van het nieuwe project respecteert de erfgoedwaarde van de site maximaal wat haar koppeling met het stedenbouwkundig weefsel betreft.  De oude gevels gaan een dialoog met de omgeving aan. Ze worden maximaal verweven met de inplanting van nieuwe elementen die de site een nieuw elan geven vanuit zijn historische wortels. Door deze omtrek te respecteren blijft de dialoog met de directe omgeving zo goed als ongewijzigd.

De relicten (zoals de oude stookketel en de schouw) die nog verwijzen naar het industrieel verleden, worden geconsolideerd en geïncorporeerd in de gebouwen en de buitenaanleg.

De Molenbeek vormt een belangrijk element in de creatie van een zo open en groen mogelijk binnengebied.  Niet alleen was de Molenbeek belangrijk voor de historische ontwikkelingen op de site, ook nu vormt haar aanwezigheid een belangrijke meerwaarde voor de ontwikkeling van deze groene zone.  Om deze reden wordt de bedding van de Molenbeek opnieuw opengebroken, zoals in de situatie voor de industriële ontwikkelingen.

Om de eigenheid van dit landschap maximaal te behouden wordt er dan ook voor gekozen om de site te consolideren in het landschap enerzijds door de randen van de site te behouden en erfgoedkundig, waardevolle elementen op te nemen in het nieuwe programma.  Anderzijds  door in de vormgeving van de nieuw te bouwen volumes sterk te refereren naar de ‘textielarchitectuur’.